factory

Gründerakseleratoren TheFactory til Proptech Village

Eiendom & Teknologi er årets viktigste arena innen tech for eiendomsbransjen.
I tillegg til spennende diskusjoner og foredrag, deltar hvert år et utvalg
startup-selskaper i Proptech Village. I år får ti slike selskaper muligheten til å introdusere sin visjon for potensielle brukere, samarbeidspartnere og investorer på konferansen.

Tre av disse er invitert med av TheFactory, som har utviklet seg til å bli Norges største akselerator med programmer både i Kristiansand, Bergen, Stavanger og Oslo. Gjennom tolv uker får utvalgte start-ups pitchetrening, individuell coahing og grunnleggende innføring i ulike temaer som forretningsutvikling, jus, ledelse, markedsføring, salg og branding.

Målet er å skape nye teknologiske løsninger som både kan utfordre etablerte forretningsmodeller eller gi eiendomsselskaper helt nye muligheter.

Daglig leder i TheFactory Academy, Simon Ruud, opplever at den intime og sosiale atmosfæren på konferansen er svært verdifull for selskaper i startgropen:

«Det er utrolig vanskelig å være start-up i utgangspunktet, og måtte ut og banke på dører. Her kommer man mye tettere på potensielle kunder, og man kan også endre eller tilpasse konseptene sine på bakgrunn av feedback fra erfarne aktører og investorer. Er man heldig reiser man herfra med en stor eiendomsaktør på kundelisten.»
Simon Ruud, TheFactory

På Proptech Village møter du i år blant annet disse tre start-upene:

 

Kvist solutions

Kvist leverer en plattform som forenkler og automatiserer store deler av arbeidet med miljøsertifiseringer i byggeprosjekter opp mot BREEAM-krav, slik at kostnader og risiko minimeres i prosjektet. Applikasjonen setter all data i system, slik at aktørene kan bruke mindre tid på dokumentasjonsarbeid og mer tid på selve byggeprosjektet. Videre kan man rapportere direkte på taksonomi krav og til banken i forbindelse med grønn finansiering.

Sparkel

Sparkel er en skyplattform som skal gi utbyggere full kontroll over bestillingsprosesser, logistikk og medfølgende kostnader. Tjenesten bryter ned BIM modeller til håndterbare mengder, og etter som bygningsdesignet endres rekalkuleres mengdene automatisk og de relevante interessentene detekteres og informeres. Slik holdes byggherre, entreprenører, UE og leverandører alltid i sync om konsekvensene av endring i designet.

Enve

ENVE utvikler skreddersydde datarom for emisjoner, salg og sammenslåinger av aksjeselskap og SPVer. Ved automatisering av due diligence-rapporter og tilgjengeliggjøring av nye arbeidsverktøy øker ENVE effektivitetsgraden i kundenes transaksjoner, slik at de kan fokusere på neste investering. I 2023 skal ENVE også tilby et arkivsystem for løpende lagring, slik at struktureringen og sammenstillingen av dokumentasjon til neste transaksjon kan automatiseres.

 

Påmelding til konferansen her

 

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen