Personvernerklæring

 1. Introduksjon og oppsummering

  1. Hvem gjelder personvernerklæringen for?

   I denne personvernerklæringen har vi samlet inn informasjon om hvordan Estate Media AS behandler personopplysninger om våre kunder, tidligere kunder, potensielle kunder, kontaktpersoner hos samarbeidspartnere, deltakere på arrangementer og webinarer og brukere av våre nettsteder.

   Estate Media AS er behandlingsansvarlig for opplysningene beskrevet i denne personvernerklæringen. Estate Media AS har besøksadresse i Rådhusgata 5, 0151 Oslo.

   For spørsmål om personvern eller denne erklæringen ta kontakt med oss på følgende e-post adresse: trine@estatemedia.no

  2. Oppsummering av våre formål for innsamling av personopplysninger

   Vi bruker personopplysninger hovedsakelig til følgende formål.

   • For å tilby deg abonnementer og andre produkter og tjenester du har bestilt. Dette inkluderer også gjennomføring av betalinger, utsendelse av fakturaer, verifisering av din identitet (hvis nødvendig) og kommunikasjon med deg om vilkår, oppdateringer og lignende.
   • Organisere konferanser, arrangementer og webinarer du har registrert deg for eller deltar i.
   • Sende nyhetsbrev du abonnerer på.
   • Tilby kundestøtte m.m.
   • Administrasjon av konkurranser og avstemninger du deltar i.
   • Telefonhenvendelser
   • Vise og målerette annonser, samt tilpasse annonser og innhold på våre plattformer.
   • Målgruppebasert annonsering på andre plattformer.
   • Ivareta sikkerhet, tvister og gjennomføring av avtaler
   • Etterlevelse av lover og regler.

   Når du surfer på våre nettsider, benytter vi oss av informasjonskapsler (også kalt Cookies). Les mer om dette under fanen «Informasjonskapsler».

   Les mer om formålene under overskriften «Hvordan vi bruker dine personopplysninger».

  3. Kort om dine rettigheter

   Du har flere rettigheter i henhold til GDPR. Blant annet har du rett til å be oss om å begrense behandlingen, samt noen ganger rett til å få dataene dine slettet. Du har alltid rett til å protestere mot direkte markedsføring, og du har rett til å protestere mot profilering for markedsføringsformålformålene.

   Hvis du har gitt ditt samtykke til bestemt behandling, har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket ditt. Les mer om hvilke rettigheter du har og hvordan du utøver dine rettigheter under overskriften «Dine rettigheter».

  4. Øvrig

   Redaksjonelt innhold (f.eks. artikler, bilder og TV-innslag) og behandling av personopplysninger som utføres med redaksjonelle formål omfattes ikke av denne personvernerklæringen. For spørsmål rundt redaksjonelt innhold henviser vi til ansvarlige utgivere.

 2. Personopplysningene vi behandler

  Hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler varierer og kommer blant annet an på hvilken tjeneste du benytter. Nedenfor har vi angitt hovedkategoriene av de personopplysninger vi behandler.

  Kategori Eksempel på personopplysninger som inngår
  Navn og kontaktopplysninger For- og etternavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, leveringsadresse, faktureringsadresse og andre nødvendige kontaktdetaljer.
  Yrkesrelatert informasjon Tittel/rolle, selskap og spesialisering/industri. Brukes bare hvis vi har et forhold til deg i din profesjonelle rolle.
  Betalingsopplysninger Kortnummer (for eksempel kredittkortnummer) og tilknyttet sikkerhetskode, eller bankkontonummer og tilhørende betalingsopplysninger.
  Kjøpshistorikk Informasjon om kjøp og abonnementer, beløp, kjøpstidspunkt og tilbud du har benyttet deg av.
  Enhetsdata Data om enheten, for eksempel informasjon om du surfer på en mobil eller datamaskin og hvilken nettleser du bruker. Dette kan også omfatte informasjon om IP-adresse og innstillinger (f.eks. språkinnstillinger) og programvarekonfigurasjoner.
  Bruksdata Informasjon om hvordan du bruker våre digitale tjenester, for eksempel informasjon om hvilke funksjoner du bruker, hvordan du navigerer på nettstedene våre, hvilke annonser du klikket på i nyhetsbrevene våre, hvilke deler av nettstedene du besøker, inkludert sosiale mediesider som Facebook.
  Korrespondanse Informasjon du oppgir i meldinger du sender til oss, for eksempel tilbakemeldinger og anmeldelser, spørsmål og informasjon du oppgir i kundeservicehenvendelser. Når du kontakter oss eller når vi kontakter deg på telefon.
  Spesialdiett/allergi Informasjon om kostholdspreferanser, eller mat du er allergisk mot når du deltar på et arrangement eller trening.
 3. Hvordan vi bruker dine personopplysninger

  Nedenfor har vi beskrevet formålene og kategoriene av personopplysninger vi hovedsakelig behandler. Vi har også angitt det juridiske grunnlaget vi har for behandlingen.

  Vi er hovedsakelig avhengige av to forskjellige rettslige grunnlag; enten at vår behandling er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg (« Oppfyllelse av avtale»), eller at vår behandling er nødvendig for formål knyttet til vår eller en tredjeparts berettigede interesse («Berettiget interesse»). I visse tilfeller baserer vi behandlingen på ditt samtykke («Samtykke») eller at behandlingen er nødvendig for å oppfylla en rettslig forpliktelse («Rettslig forpliktelse»).

  Vi har gjort vurderingen av at vi har en «Berettiget interesse» på grunnlag av at vår behandling for slike formål er nødvendig for å oppfylle brukernes og kundenes ønsker, evaluere, utvikle og forbedre innholdet og utformingen av tjenestene og for å kunne markedsføre våre tjenester og produkter og oppnå relevans i tilbud og reklame. Til slutt har vi en berettiget interesse i å kunne beskytte vår virksomhet.

  Nedenfor fremgår det hvilke formål vi behandler personopplysninger for:

  1. For å levere våre tjenester og produkter, samt å administrere vårt kundeforhold med deg eller ditt selskap

   Innenfor rammen av dette formålet utfører vi flere forskjellige behandlinger, som vi har gjengitt nedenfor.

   • Gi tilgang til tjenester og produkter som du/selskapet du representerer har bestilt eller forespurt informasjon om. Dette kan for eksempel være abonnementer, annonser, nyhetsbrev, konferanser og arrangementer.
   • Foreta betalinger og sende fakturaer og, om nødvendig, bekrefte din identitet.
   • Kontakte deg via e-post, telefon, SMS eller gjennom andre kanaler for å gi deg informasjon som er relevant for abonnementet ditt, kjøp eller bruk av tjenestene våre.

   Kategorier av personopplysninger: Navn og kontaktopplysninger – Yrkesrelatert informasjon (hvis du kjøper et produkt eller en tjeneste i din profesjonelle rolle) – Betalingsinformasjon. Personnummer (hvis det er nødvendig å bekrefte identitet)

   Rettslig grunnlag: – Avtale

  2. Arrangementer

   Vi behandler opplysninger om deg for at du skal kunne melde deg på og delta på våre arrangementer. Formålene er angitt nedenfor.

   • Registrere påmelding til et arrangement.
   • Sende deg informasjon eller opprette en «hendelse» som du kan legge til i kalenderen din for et arrangement du har meldt deg på.
   • Hvis du deltar på et arrangement som jurymedlem eller foredragsholder, vil vi behandle ditt navn og kontaktinformasjon, yrkesrelatert informasjon og eventuell fakturainformasjon for å administrere deltakelsen.
   • På arrangementer kan vi i noen tilfeller behandle bilder og innspilt materiale fra arrangementet der du er til stede, i forbindelse med at vi informerer om våre kommende arrangementer.
   • Når du registrerer deg for et arrangement, kan det hende du må oppgi sensitiv informasjon som informasjon om spesialdiett/allergier til oss eller vår samarbeidspartner for bestilling og levering av arrangementet, dersom du ønsker spesialdiett.
   • Når du har deltatt på et arrangement kan vi dele opplysningene dine med medarrangører, sponsorer og utstillere. Formålet er å utvide mulighetene for å bygge nettverk i næringslivet.

   Kategorier av personopplysninger: – Navn og kontaktinformasjon – Betalingsinformasjon – Sensitiv informasjon som diett

   Rettslig grunnlag : For å registrere påmelding og administrere betaling: Avtale. For behandling av spesialdiett/allergi: Samtykke. For bilder og opptak fra arrangementer: Berettiget interesse eller samtykke.

  3. Kundestøtte m.m.

   Vi behandler opplysningene dine for å yte kundestøtte og håndtere klager eller henvendelser knyttet til kjøp eller abonnementer, arrangement eller andre tjenester eller produkter. Vi behandler også personopplysninger når du tar kontakt med oss på våre nettsider.

   Kategorier av personopplysninger: Navn og kontaktinformasjon, korrespondanse

   Rettslig grunnlag: Avtale eller berettiget interesse, avhengig av saken.

  4. Kunde- og markedsundersøkelser

   Vi kan sende ut kundeundersøkelser via e-post og be deg om å evaluere for eksempel et arrangement du har deltatt på, eller en tjeneste du har benyttet deg av. For kommende arrangementer kan vi kontakte deg i din yrkesrolle for å gjøre research om mulige interessante emner og trender.

   Kategorier av personopplysninger: Navn og kontaktinformasjon, yrkesrelatert informasjon og innhold i korrespondanse

   Rettslig grunnlag: Berettiget interesse

  5. Administrasjon av konkurranser og avstemninger

   Hvis du deltar i en av avstemningene eller konkurransene vi organiserer, behandler vi dine opplysningene for å administrere deltakelsen din. Dette omfatter blant annet innsamling av dine svar på avstemningen og utnevnelse og deling av hvem som er vinner av den aktuelle avstemningen eller konkurransen.

   • Hvis du er kontaktperson i et selskap som deltar i en konkurranse, behandler vi opplysningene dine for å administrere selskapets deltakelse.
   • Vi behandler også informasjon for å sende ut premier

   Kategorier av personopplysninger : Navn og kontaktinformasjon, innholdet i eventuell kommunikasjon

   Rettslig grunnlag: Berettiget interesse

  6. Analyse og produktforbedring/utvikling

   Vi bruker data til å analysere og forbedre våre eksisterende tjenester og produkter, blant annet for å få en bedre forståelse av hvordan vi kan gjøre brukeropplevelsen bedre for deg. Vi bruker for eksempel loggdata til å forbedre sikkerhetsfunksjoner, brukeratferd, søk og klikk på websidene våre for å forbedre relevansen av søkeresultatene, for å finne ut hvilket innhold som skal publiseres på websiden og plasseringen av innhold.

   Vi bruker også forskjellige analyseverktøy som Google Analytics for å samle inn data om hvordan nettstedene våre brukes og utføre analyser basert på disse dataene. Disse dataene kan for eksempel vise hvilke sider som er mest besøkt, hvordan du navigerer på nettstedet, og fra hvilke sider besøkende forlater nettstedet. Webanalyse kan også gi innsikt i besøksfrekvens og innholdet som er besøkt i en gitt tidsperiode. Ved å stille spørsmål til våre kunder og besøkende, kan vi også evaluere våre tjenester og produkter. Denne analysen kan blant annet danne grunnlag for produktforbedringer.

   Kategorier av personopplysninger: Enhetsdata, bruksdata, alder, kjønn, yrkesinformasjon.

   Rettslig grunnlag: Berettiget interesse

  7. Telefonhenvendelser

   Vi bruker ulike kanaler for markedsføring, for eksempel post, telefon, e-post og andre digitale kanaler.

   Du har alltid rett til å protestere mot direkte markedsføring. Kontakt relevant utsteder i første omgang. Dersom du ikke når frem til utsteder se kontaktinformasjon innledningsvis i personvernerklæringen.

   Kategorier av personopplysninger : Navn og kontaktinformasjon, enhetsdata, bruksdata, kjøpshistorikk, yrkesrelatert informasjon

   Rettslig grunnlag : Berettiget interesse

  8. Vise, målrette og tilpasse annonser på våre plattformer

   Vi håndterer visse personopplysninger for å kunne vise og målerette annonser, samt å kunne tilpasse disse annonsene på nettstedene våre, basert på hvordan du har brukt tjenestene våre. Opplysninger vi benytter er for eksempel lese- og kjøpshistorikk. Vi kan for eksempel velge å vise en annonse til en bestemt målgruppe, for eksempel «kvinner i Oslo mellom 30 og 35 år som har lest mye om økonomi». Dette kalles profilering.

   Du kan begrense muligheten vår til å tilpasse annonser og innhold på nettstedene og appene våre. Les mer i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

   Kategorier av personopplysninger: Enhetsdata, bruksdata, kjøpshistorikk.

   Rettslig grunnlag: Berettiget interesse

  9. Målgruppebasert annonsering på andre plattformer

   Vi benytter målgruppebasert annonsering også på andre plattformer, inkludert Facebook, Linkedin og Google. Hvis du er eller har vært kunde i et selskap Estate Media, eller en av våre tilknyttede konsern, kan vi bruke e-postadressen din til å vise deg annonser om våre tjenester og produkter på den eksterne plattformen, eller for å ekskludere deg fra å se dem. Vi kan også vise annonser til besøkende på våre nettsider, følgere på sosiale medier og følgere av bransjer vi annonserer til.

   Du har alltid rett til å protestere mot denne behandlingen ved å kontakte kundeservice eller vår kontakt for personvernhenvendelser trine@estatemedia.no

   Noen nettsider bruker et verktøy som heter «Facebook-pixelen». Dette verktøyet brukes bare hvis du har samtykket til det. «Facebook-pikselen» brukes til å vise deg bedre annonser på Facebooks plattform, og betyr at noen av dine opplysninger deles med Facebook. Les mer under «Hvordan vi deler dine personopplysninger». Du kan begrense muligheten vår til å vise deg annonser på Facebooks plattform ved å endre innstillingene dine på din personlige konto hos Facebook. For å begrense muligheten gjør følgende: Gå til Innstillinger på Facebook-kontoen din. Klikk på Annonser i menyen, og deretter på Annonseinnstillinger. Klikk på «Publikumsbasert annonsering» og velg selskapet du ikke vil skal kunne vise annonser på Facebook basert på dataene dine. Endre deretter innstillingen fra «Tillatt» til «Ikke tillatt».

   Direkte kobling til annonseinnstillinger finnes her: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .

   Les Facebooks retningslinjer her: https://www.facebook.com/about/privacy/update .

   Kategorier av personopplysninger: E-post, IP- adresse og annen bruks- og enhetsdata kan bli behandlet av de plattformene vi har beskrevet ovenfor.

   Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. For bruk av Facebook-pikselen brukes alltid samtykke.

  10. Rekruttering

   Vi samler inn dine opplysninger i forbindelse med rekruttering til nye stillinger via Finn.no. Vi sletter opplysningene etter rekrutteringsprosessen er ferdig.

   Rettslig grunnlag : Avtale

   Kategorier av personopplysninger : Navn og kontaktinformasjon, CV, eventuelt opplysninger fra referanser.

  11. Sikkerhet

   Vi bruker personopplysninger for å beskytte sikkerheten til våre produkter.

   Kategorier av personopplysninger : Loggdata.

   Rettslig grunnlag : Berettiget interesse

  12. Tvister og gjennomføring av avtaler

   Vi kan bruke personopplysninger i forbindelse med at vi skal løse tvister/konflikter og håndheve avtalene våre.

   Kategorier av personopplysninger: Beror på de konkrete omstendighetene

   Rettslig grunnlag: Avhenger av situasjonen, men kan være basert på berettiget interesse, rettslig forpliktelse eller avtale

  13. Etterlevelse av lov og regelverk

   Vi bruker personopplysninger for å overholde gjeldende lovgivning som bokføringsloven, markedsføringsloven og GDPR. Det kan også være nødvendig for oss å behandle personopplysninger for å overholde andre myndighetskrav, rettsavgjørelser eller myndighetsavgjørelser.

   Kategorier av personopplysninger:

   • Bokføringslov: Detaljer om ditt kjøp; fakturainformasjon som navn, adresse, vare på kjøpte varer og pris.
   • Markedsføringslov: Hvis du ber om at vi ikke kontakter deg via e-post, telefon eller post, vil vi beholde en kopi av den relevante kontaktinformasjonen i vår markedsføringslister for å sikre at du ikke mottar tilbud i fremtiden.
   • Administration av rettigheter under GDPR, b.la. registerutdrag og sletting: De personopplysningene vi har registrert om deg og som vi er forpliktet til å utlevere eller slette.
   • Øvrig: Avhenger av den konkrete situasjon.

   Rettslig grunnlag: Rettslig forpliktelse

   Hvis vi planlegger å bruke personopplysninger til et nytt formål, vil vi informere deg før eller i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Om nødvendig vil vi be om ditt samtykke.

  14. Informasjonskapsler og lignende sporingsfunksjoner

   Informasjonskapsler og lignende sporingsfunksjoner brukes blant annet til å forbedre funksjonaliteten til nettstedene våre, og for å sikre at tjenestene fungerer som de skal. Vi bruker både førsteparts informasjonskapsler og tredjeparts informasjonskapsler (f.eks. for annonsering).

   Du finner mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvordan du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler, i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 4. Hvordan samler vi inn personopplysningene?

  • Opplysninger du selv oppgir. Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg, for eksempel når du registrerer deg for en av våre abonnementer, registrerer din deltakelse for et arrangement, registrerer deg for et nyhetsbrev, eller kontakter oss for støtte. Vi kan også samle inn data fra deg via skjemaer på Facebook.
  • Arbeidsgiver . Informasjon gitt av arbeidsgiveren din i tilfelle du mottar et abonnement/produkt gjennom arbeidsgiveren din.
  • Bruk av tjeneste m.m. Vi mottar noe av informasjonen ved å registrere hvordan du samhandler med våre tjenester og produkter, for eksempel gjennom bruk av informasjonskapsler på våre nettsteder.
  • Sosiale medier. Vi benytter informasjon fra dine sosiale-medie-kontoer, for eksempel LinkedIn, Facebook og Google, for å sende målgruppebasert annonsering. Vi har ikke selv tilgang til personopplysningene fra disse selskapene.

  Vi kan også samle inn data fra eksterne kilder. Slike kilder kan variere over tid, men inkluderer følgende ved publiseringen av denne erklæringen:

  • I noen tilfeller skjer innsamlingen gjennom vår betalingstjenesteleverandør, Infosoft.
  • Vi samler av og til inn informasjon fra sosiale nettverk. Dette er når du gir en av våre tjenester tilgang til en eller flere av dine profiler på sosiale nettverk. Vi samler da inn offentlige opplysninger du har tilgjengeliggjort. Dette kan for eksempel være opplysninger fra din offentlige Facebook-profil eller fra LinkedIn.
  • Partnere vi samarbeider med for å tilby våre tjenester eller delta i felles markedsføringsaktiviteter. Vi kan for eksempel samle inn personopplysningene dine fra en samarbeidspartner på et arrangement vi arrangerer, hvis du har registrert deg for arrangementet gjennom samarbeidspartneren vår.
  • Offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel åpne offentlige databaser eller andre datakilder som er tilgjengelige for offentligheten

  Dersom du ikke oppgir den informasjonen vi etterspør i forbindelse med tilgang til tjenestene våre kan det innebære at du ikke vil kunne bruke den spesifikke tjenesten eller funksjonen.

 5. Hvordan vi deler dine personopplysninger

  Noen ganger kan det være nødvendig for oss å dele dine personopplysninger, for eksempel med andre selskaper i vårt konsern eller med selskaper som utfører tjenester på våre vegne.

  1. Leverandører som databehandlere

   Vi benytter ulike leverandører som utfører tjenester på våre vegne. Disse leverandørene må i noen tilfeller behandle eller få tilgang til personopplysninger for å kunne utføre tjenestene sine. Våre leverandører er bundet av såkalte databehandleravtaler og har ikke rett til å bruke personopplysninger til egne formål.

  2. Bedriftskunder

   Hvis arbeidsgiveren din betaler for abonnementet ditt, kan vi dele informasjon om navnet ditt og e-postadressen din med arbeidsgiveren for at arbeidsgiveren skal kunne kontrollere hvilke av de ansatte som har et abonnement gjennom arbeidsgiveren. Dette er nødvendig for at arbeidsgiveren skal holde selskapets abonnement oppdatert.

  3. Medarrangører, sponsorer og utstillere

   Når du har deltatt på et av våre arrangement kan vi dele opplysningene dine med medarrangører, sponsorer og utstillere. Formålet er å utvide mulighetene for å bygge nettverk i næringslivet.

  4. Annonsering

   I forbindelse med annonsering kan visse enhets- og bruksdata samles inn av annonsører og andre partnere via informasjonskapsler på nettstedene våre med det formål å levere annonser på nettstedene våre. Dette gjøres for å måle hvor mange brukere som har sett en annonse eller for å tilpasse hvilke annonser som vises. Disse partnerne behandler data med eget ansvar for personopplysninger.

  5. Sosiale medier og dele-funksjoner

   Når du bruker tjenestene våre, kan du velge å dele artikler via sosiale medier via en såkalt «sosial plugin-modul» (for eksempel en delingsknapp). Når du deler informasjon via en «sosial plugin-modul», vil nettleseren din overføre enhetsdata til sosiale medier, for eksempel dato og klokkeslett for deling, typen enhet du bruker, operativsystemet og IP-adressen din, nettadressen til besøket, samt informasjon om hvilken artikkel du deler. For mer informasjon om hvordan hvert sosiale medie behandler dataene du gir dem via «sosiale plugin-moduler», oppfordrer vi deg til å merke deg de respektive brukervilkårene for det aktuelle sosiale mediet.

  6. Facebook

   Noen av våre nettsider bruker et verktøy som innebærer at det dele visse data med Facebook («Facebook-pikselen»). Dette verktøyet brukes bare hvis du har samtykket til det. Ved hjelp av Facebooks verktøy kan nettsidene som bruker verktøyet, vise bedre annonser for merkevarene, tjenestene og produktene sine basert på atferden din på nettsidene deres. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingene for informasjonskapsler på nettstedet du har gitt ditt samtykke til.

   Vi kan også bruke andre former for publikumsbasert annonsering på andre plattformer, inkludert Facebook, Twitter og Google.

   Du kan endre innstillingene dine på din personlige Facebook-konto. Gå til Innstillinger på Facebook-kontoen din. Klikk på Annonser i menyen, og deretter på Annonseinnstillinger. Endre innstillingen fra «Tillatt» til «Ikke tillatt» for annonser basert på partnerdata, samt annonser basert på aktiviteten din i Facebook-selskapenes produkter som du ser andre steder. Direkte lenke til annonseinnstillingene dine.

   Gjennom Facebook-pikselen deles visse data med Facebook angående atferden din på nettstedet som bruker pikselen (hvilken URL du har besøkt), IP-adresse og viss teknisk informasjon. Facebook og vi som markedsførere på Facebook kan deretter bygge publikum for våre respektive annonser som bruker pikseldataene til en viss grad. I tillegg til pikseldataene brukes andre data om atferden din på Facebook til å bygge målgrupper. Les Facebooks retningslinjer for data for deg som bruker her.

  7. Betaling

   Vi benytter Klarna til å foreta betaling på nettsiden estateshop.no. I denne sammenheng deles navn, adresse, telefonnummer, e-post og organisasjonsnummer/personnummer med Klarna.

  8. Øvrig

   Vi kan utlevere personopplysninger som en del av en felles transaksjon, for eksempel en fusjon eller salg av eiendeler. Til slutt må vi i noen tilfeller utlevere eller lagre dataene dine når vi anser det som nødvendig for å ivareta rettslige pålegg eller lovverk, for eksempel dersom vi skulle få en henvendelse fra politiet.

   Vær oppmerksom på at noen av nettstedene våre inneholder lenker til eksterne selskaper, for eksempel for tilbud av produkter og tjenester, hvor det kan være andre regler og retningslinjer for behandling av personopplysninger enn våre. Vi er ikke ansvarlige for bruken av dine personopplysninger av disse eksterne selskapene.

  9. Behandling på tvers av konsern

   Estate Media samarbeider med datterselskapet Blake AS. Vi kan i noen tilfeller dele informasjon med Blake. I slike tilfeller har vi en databehandleravtale som regulerer rettighetene og forpliktelsene mellom Blake AS og Estate Media.

 6. Hvordan du kan kontrollere dine opplysninger

  • Avslutte abonnementet på nyhetsbrev via avregistreringslenke . Hvis du mottar nyhetsbrev fra oss, kan du avregistrere deg ved å følge instruksjonene i e-posten.
 7. Dine rettigheter

  Du har følgende rettigheter.

  • Samtykke . Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til fremtidig behandling av dine personopplysninger når som helst.
  • Retting, innsyn og sletting. Du har rett til å be om en kopi av dine personopplysninger gratis, be om retting av uriktige opplysninger og under visse omstendigheter be om at personopplysningene dine slettes.
  • Begrensning. Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter, for eksempel mens vi undersøker eventuelle innvendinger fra deg.
  • Dataportabilitet. I noen tilfeller har du rett til dataportabilitet, det vil si at vi utleverer opplysninger om deg, i et strukturert, anvendbart og maskinlesbart format og for å kunne overføre disse til en annen behandlingsansvarlig. Dette gjelder bare dersom vi behandler personopplysningene basert på ditt samtykke eller fordi det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg.
  • Innvendinger mot direkte markedsføring, det vil si markedsføring via post, e-post, SMS og telefonsalg . Du har rett til når som helst å protestere mot vår direkte markedsføring (inkludert profilering for disse formålene), og vi skal da avslutte vår behandling av opplysningene dine for disse formålene.
  • Protestere. Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Vi må da slutte å behandle opplysningene, med mindre vi kan vise til tvingende berettigede grunner til at vi kan fortsette behandlingen.
  • Datatilsynet. Hvis du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med denne erklæringen eller med lovverk knyttet til personopplysninger kan du klage til datatilsynet. Datatilsynet har besøksadresse: https://www.datatilsynet.no/

  Utøvelsen av dine rettigheter er som utgangspunkt gratis. Som regel vil vi svare på din forespørsel om innsyn og sletting av dine personopplysninger innen 30 dager. Vi forbeholder oss retten til, i tilfelle urimelig eller åpenbart ubegrunnet innvending eller forespørsel, å kreve et rimelig gebyr for handlingen. I et slikt tilfelle vil du bli varslet på forhånd.

 8. Sikkerheten til dine personopplysninger

  Vi har en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uønsket tilgang, bruk og offentliggjøring. Personopplysningene du oppgir, lagres for eksempel på datasystemer som har begrenset tilgang.

 9. Hvor vi lagrer og behandler dine opplysninger

  Vi behandler personopplysninger primært innen EU/EØS, men i noen tilfeller bruker vi leverandører som behandler personopplysninger i USA og andre land utenfor EU/EØS, f.eks. for å sende ut nyhetsbrev, og utvikling og vedlikehold av våre systemer og for webanalyse. Land utenfor EU/EØS gir ikke alltid tilsvarende beskyttelse for personopplysninger som EU/EØS-land. Det kreves derfor særskilte tiltak ved behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS. I tilfeller der vi bruker leverandører som behandler personopplysninger utenfor EU/EØS, gjøres dette forutsatt at vi har juridisk grunnlag, for eksempel gjennom at vi har inngått EUs Standard Contractual Clauses, som er godkjent av EU-kommisjonen.

  Du bør være særlig oppmerksom på at vi benytter Google Analytics (se mer om formålene under «Hvordan vi bruker dine personopplysninger» og «Informasjonskapsler og lokal lagring av data»). Google Analytics lagrer data på våre vegne i flere land, inkludert USA. Mer informasjon om Googles datasentre og hvor de finner du her: https://www.google.com/about/datacenters/locations/ .

  EUs standard kontraktsklausuler som gjelder når vi bruker Google-tjenester, finner du her: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/

 10. Hvor lenge vi oppbevarer dine opplysninger

  Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er beskrevet i disse retningslinjene.

  Kriterier som bestemmer oppbevaringstiden . Kriteriene som i hovedsak bestemmer hvor lenge personopplysningene skal lagres, er:

  • Formålet med bruken av opplysningene, det vil si at om vi bruker opplysningene til å oppfylle juridiske krav, lagres de lenger enn for eksempel kontaktinformasjon for direkte markedsføring..
  • Kategorien av opplysninger, det vil si at sensitiv informasjon om for eksempel matallergi, lagres i kortere tid enn for eksempel kontaktinformasjon.
  • Hvordan opplysningene lagres, det vil si opplysninger som ikke er pseudonymisert, lagres ofte i mindre tid enn hvis de er pseudonymisert.
  • Hvilket forhold vi har til deg, det vil si hvis du er en eksisterende, tidligere eller potensiell bruker/kunde, eller hvis du besøker oss uten å være innlogget.

  Opplysninger om kjøp og transaksjoner. Hvis du er eller har vært kunde hos oss, lagrer vi informasjon om dine kjøp/transaksjoner i opptil 10 år for å overholde kravene i bokføringsloven.

  Kontaktpersoner hos selskap . Hvis vi behandler personopplysningene dine som representant for et selskap, for eksempel i forbindelse med et arrangement du deltar på, kan kontaktinformasjonen din lagres for å målrette markedsføringen mot deg (i din profesjonelle rolle) opptil 36 måneder etter slutten av arrangementet.

  Potensielle kunder. Vi kan kontakte potensielle kunder via telefon for å markedsføre våre tjenester og produkter. Vi lagrer ikke informasjon om deg, med mindre vi oppretter et kundeforhold som følge av kontakten.

  Forespørsler om sletting . Hvis du ber om sletting av dataene dine, vil vi dokumentere saken og beholde opplysninger om forespørselen i 6 måneder, for at vi skal kunne vise at vi har håndtert forespørselen din i tråd med lovverk.

  Øvrig. Personopplysningene dine slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er relevante for formålene de er samlet inn for.

  Dine personopplysninger kan lagres lenger enn nevnt ovenfor i tilfeller der vi er pålagt slik lagring ved lov, forskrift eller myndighetsbeslutning eller hvis det er nødvendig for formål om å løse en tvist eller hvis du har samtykket til det.

 11. Endringer i personvernerklæringen

  Vi vil oppdatere personvernerklæringen når det er nødvendig for å gjenspeile endringer i tjenestene våre, eller hvis vi tror vi kan avklare og forbedre informasjonen. Når erklæringen oppdateres, endres den siste oppdateringsdatoen nederst i erklæringen. Hvis det er store endringer i retningslinjene eller i hvordan vi bruker personopplysningene dine, vil du bli varslet via varsel på nettstedet eller e-post før endringene trer i kraft og det er påkrevd etter lov. Vi anbefaler at du med jevne mellomrom leser personvernerklæringen slik at du er oppdatert på hvordan vi i Estate Media Norge behandler personopplysningene dine.

Personvernerklæringen ble sist oppdatert den: 21 mars 2021

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

  Til toppen