Unikt boligprosjekt fører generasjoner og kulturer sammen

Kan en ny måte å bo sammen på hindre ensomhet og utrygghet, bidra til sosial inkludering og integrering for tre vidt forskjellige alders- og målgrupper? Det var målet for boligprosjektet SällBo som i 2019 startet opp i den sydsvenske havnebyen Helsinborg.

I mai kommer sosial utvikler Dragana Curovic fra boligselskapet Helsingborgshem til Business Arena Oslo for å fortelle om hvilke erfaringer de har gjort seg etter tre år.

SällBo er et nyskapende bolig- og integrasjonskonsept der svenske pensjonister og unge under 25 år skulle bo sammen med asylsøkere og flyktninger som hadde kommet til Sverige uten foreldre, men som nå var blitt voksne selv. Disse tre svært ulike målgruppene, som ellers i samfunnet sjelden møtes eller bruker tid sammen, fikk i tillegg til egne to-romsleiligheter tilgang til over 500 kvm fellesarealer som kjøkken, oppholdsrom, treningsrom, atelier, spillrom og bibliotek. Her skulle generasjoner og kulturer møtes, og det sosiale livet stå i sentrum. Blant annet forpliktet leieboerne seg til å bruke minst to timer i uken til sosiale aktiviteter sammen med sine naboer.

Hvem kan bo på SällBo?

Etter personlige intervjuer og nøye utvelgelse ble drøyt halvparten av de 51 leilighetene leid ut til pensjonister, og resten til personer i aldersgruppen 18–25 år, deriblant ti unge voksne som nylig hadde fått oppholdstillatelse. Prosjektet ble startet av det kommunale non-profitselskapet Helsingborgshem, og Dragana Curovic kan fortelle om stor interesse fra inn- og utland:

«SällBo har fått mye oppmerksomhet fra boligbransjen, skoler og universiteter, og ikke minst media; vi har blitt kontaktet fra Tyskland, England, USA – ja, til og med Sør-Koreanske journalister har skrevet om oss og prosjektet vårt.»

Over all forventning

Nå har leieboerne delt hverdag, koronarestriksjoner, gleder og utfordringer med hverandre i tre år. Og resultatene har overgått alle forventninger:

«Så langt har vi utelukkende positive erfaringer. Vi trodde kanskje at kravet om sosialisering ville bli vanskelig å oppnå for alle, men tvert i mot så har det nesten vært for mye av det gode, ikke minst med så mange eldre leietakere og korona i samfunnet», ler Dragana. Heldigvis har det gått bra, selv om det også har vært noe utskiftning av leieboere underveis.

«Man blir det man spiser, er det noen som sier. Her i SällBo sier vi heller:

Man blir som man bor!»

Gjensidig nytte og glede

Mens de eldre har fått hjelp med alt fra å skru sammen møbler til å oppdatere mobiltelefoner og forstå seg på moderne elektronikk, har de selv opplevd å være en ressurs for de unge, ikke minst asylsøkerne og flyktningene. Pensjonistene har blant annet vært med på øvelseskjøring rundt i Helsingborg, hjulpet til med skole, lekser og språk, og dessuten vært en god kilde til å forstå det svenske samfunnet – både slik det er i dag, og kanskje vel så viktig, hvordan det har utviklet seg i deres levetid.

Et mini-samfunn

SällBo er som et samfunn i miniatyr, der man har passet på å velge ut beboere med ulike interesser, arbeidserfaring, bakgrunn, legning, kjønnsorientering og økonomi.

«Det spiller ingen rolle hvem du er, så lenge du er nysgjerrig på dine naboer og møter dem med respekt og er villig til å lytte og lære noe nytt», forteller Dragana.

Lignende prosjekter som SällBo er nå under planlegging i Malmø og andre kommuner i Sverige, i tillegg til land som for eksempel Canada.

Møt Dragana Curovic og hør mer om SällBo på Business Arena Oslo som arrangeres 5. mai på The HUB. Gjennom erfaringsutveksling mellom de nordiske landene, dialog på tvers av bransjen og mellom det private og det offentlig ønsker konferansen å bidra til god by- og samfunnsutvikling i Norden.

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen