Foto-Hanna-E.-Marcussen.jpg

Bildetekst:
VIL STYRKE ETATEN: Ifølge Hanna E. Marcussen har Byrådet styrket PBE i dette årets budsjett for å øke saksbehandlingskapasiteten.

– Viktig at PBE tilføres flere ressurser

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen, mener det er svært uheldig at saksbehandlingstiden på plansaker har økt.

Estate Nyheter har tidligere omtalt at Peder Stavnes Karlsen og Martin Høeg Haanes i Miliarium Bolig har sendt et brev til «myndighetspersoner med stor innflytelse på bevilgninger og byutviklingen i Oslo kommune», herunder bl.a. byråd for byutvikling i Oslo kommune og hennes byrådssekretærer. I brevet argumenter de for at kapasitetsproblemer i Plan- og bygningsetaten (PBE) ser ut til å være en betydelig årsak (blant flere andre) til lange reguleringsprosesser.

Nå skal byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, et ha et møte med Miliarium for å få mer informasjon om hvordan de opplever situasjonen.

Hvordan vurderer du ressurssituasjonen til PBE?

– Jeg mener det er viktig nå at PBE får tilføres flere ressurser, og Byrådet har styrket etaten i dette årets budsjett for å øke saksbehandlingskapasiteten, svarer Marcussen.

Hvordan vurderer du PBEs evne til å gjennomføre saksbehandling innen lovpålagte frister?

– Lovpålagte frister i plansaker har i lang tid vært en utfordring for Oslo kommune, og regelverket er ikke tilpasset store kommuner med et parlamentarisk styringssystem. Dette har både Bergen og Oslo kommune gjort departementet oppmerksom på tidligere. Når det er sagt, så mener jeg at det er svært uheldig at saksbehandlingstiden på plansaker har økt, og jeg jobber for å snu den utviklingen i dialog med bransjen. PBE er i gang med et forbedringsprosjekt i dialog med bransjen, hvor man ser på tiltak, sier Marcussen.

I årsrapporten skriver PBE følgende om et forbedringsprosjekt for å redusere tiden for detaljregulering i Oslo: «Vi skal systematisk prøve ut ideer til hvordan vi kan gjøre endringer i praksis. Slik får vi mer kunnskap om hvordan systemet vi forsøker å endre, fungerer, og hva som skal til for å endre det. Prosjektet har derfor en utforskende tilnærming, og det skal prøves ut lovende løsninger og eventuelle piloter».

Hva tenker du om denne utforskende tilnærmingen?

– Jeg er opptatt av at det nå skal tas konkrete grep for å få til bedre samhandling og redusert saksbehandlingstid. Jeg har ikke noe imot at man også har en utforskende tilnærming, slik at man kan justere underveis, og forkaste tiltak som viser seg å fungere dårlig og heller prøve andre. Det viktige nå, er at etaten i dialog med bransjen faktisk tar noen grep.

Hvordan vurderer du arbeidsmiljøet i PBE i dag?

– PBE har tidligere hatt utfordringer med arbeidsmiljøet, og det ble derfor gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse av et eksternt selskap som foreslo flere oppfølgingspunkter. Etaten har jobbet godt og grundig med oppfølging av dette, og jeg er glad for at arbeidsmiljøet har bedret seg betraktelig.

Hvordan påvirkes situasjonen i PBE av at direktøren er sykmeldt?

– Jeg ser frem til å få Siri Kielland tilbake. Heldigvis har PBE mange dyktige folk, og konstituert etatsdirektør har god kompetanse, sier Marcussen.

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen