Per profilbilde

Vi søker nominasjoner til Cityprisen Vestland

Cityprisen deles ut i år ved Citykonferansen Bergen. Formålet med Cityprisen er å premiere de byggherrer som gjennom sitt arbeid, strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og utvikler bedre bygg, byer og tettsteder.

Juryen velger ut tre prosjekter som alle blir vurdert og offentliggjort. Juryen utpeker ett av de tre nominerte prosjektene til vinner.

Kriterier

Prosjektet skal levere på alle rammer og kriterier beskrevet under:

Rammer

  • Næringsbygg, enten enkeltbygg eller klynge av bygg med næring som hovedformål, kan være kandidater.
  • Boliger og funksjonsbygg kan inngå som underformål, men ikke fremstå som hoveddelen av prosjektet.
  • Bygget må være tatt i bruk før nominering for å kunne vurdere alle kriteriene godt nok

 

Prosjektet skal være et forbilde med overføringsverdi som kan inspirere andre til å strekke seg lenger for å bidra til positiv utvikling, høy kvalitet og læring til nytte for næringen og samfunnet.

Prosjektet skal levere på alle tre dimensjoner av bærekraft:

Sosialt/samfunnsmessig

Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det tilfører området og nabolaget en verdi, inngår på en god måte i en større helhet, og i sin utforming viser at den menneskelige dimensjon for brukere av bygget og området rundt er godt ivaretatt. Tilfører positivt stedsidentitet.

Fysisk miljø/klima

Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt. Det kan premieres for innovative og nyskapende tekniske og arkitektoniske løsninger som er miljø og klimamessig bærekraftige over tid. Det er det helhetlige klimagrepet som skal vurderes, og transformasjon og gjenbruk kan tillegges særlig vekt.

Økonomisk

Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi i form av en forsvarlig avkastning på investert kapital for eier.

 

Hvordan sender du inn din kandidat?

Innspill til Cityprisen sender du til konferanse@estatemedia.no. Vennligst ha med ordet Cityprisen Vestland samt årstall i emnefeltet.

 

Juryen for 2023 består av:

Per Fretheim (Juryleder)
Mad

Sven Magnus Rivertz
Norsk Eiendom

Christine Kahrs
Paal Kahrs Eiendom

Jorunn Nerheim
OBOS

 

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen