toppbilde

Bildetekst:
Proptech Village / Byggtech

PropTech-selskaper med nyttige tjenester for eiendomsbransjen

ByggTech er årets viktigste arena innen Tech for ledere i bygg- og eiendomsbransjen. Som en del av konferansen opprettes møteplassen PropTech Village. I samarbeid med TheFactory, Nordens ledende akselerator og inkubator for blant annet proptech, samlet Estate Kunnskap i november 2019 utvalgte oppstartsselskaper som fikk muligheten til å introdusere seg og sine ideer. Vi stilte åtte av disse selskapene spørsmålet: Hva kan ditt selskap tilby eiendomsbransjen?

Kitty Colbjørnsen Aarseth, CEO, TAG Innsikt

TAG Innsikt – Software for rask tilgang til informasjon tidlig i byggefasen

TAG Innsikt er et spin-off selskap fra TAG Arkitekter, som utvikler parameterstyrt Software for arkitekter og utbyggere ved boligutbygging. I tillegg utarbeider de markedsundersøkelser om folks preferanser ved boligkjøp. Deres Software gir utbygger rask tilgang til tall som B/N-faktor, leilighetsmiks, utnyttelsesgrad og konkrete leilighetsstørrelser. Verktøyet gir også arkitekten mulighet til å raskt teste flere alternativ på ide- og planleggingsstadiet, samt optimalisere planløsningene. Dette er et verktøy som letter arbeidet i tidlig fase av prosjektet og sikrer best mulig informasjonstilgang for aktørene. Det legges til rette for å ta bærekraftige valg tidlig i prosessen.

Michael Anthony Curtis, daglig leder i GreenStock

GreenStock – plattform for kartlegging av tilgjengelige ressurser

GreenStock har en visjon om å bringe sirkulær økonomi til byggebransjen og samtidig øke fokuset på ombruk. Hvert år produserer den norske byggebransjen 1,9 millioner tonn avfall. GreenStock tilbyr allerede en tjeneste for aktører innen bygg som ønsker å bruke materialer og inventar internt i organisasjonen. Ved hjelp av en skybasert plattform kan den aktuelle bedriften kartlegge tilgjengelige materialer i en database og logistikksystem. Tjenesten sørger for mindre bygg-avfall og kutt i klimagassutslipp, samtidig som den hjelper utbyggere, eiendomsforvaltere og entreprenører å få oversikt over eksisterende ressurser i aktuelle bygg og samtidig rapportere mot kommende EU krav og økonomi. GreenStock tilbyr snart en digital markedsplass for kjøp og salg av brukte materialer og inventar mellom ulike aktører i bygge bransjen og private. Med GreenStock har det aldri vært lettere å tenke ombruk.

Torbjørn Sortland, grunnlegger og daglig leder i SAFEDESIGN

SAFEDESIGN – holder deg trygg i høyden

SAFEDESIGN utvikler og leverer et modulært sikkerhetssystem rettet mot arbeid på tak. Det temporære sikkerhetsutstyret monteres på skråtak ved hjelp av bolter i bærende elementer i konstruksjonen. Systemet var i første rekke tiltenkt å dekke sikkerhetsbehovet til solsellemontører men har, ifølge daglig leder Torbjørn Sortland, stor nytteverdi for alle former for tak-arbeid.
Modulene består av to nett og to stolper som enkelt kan festes på tak ved hjelp av stige eller sikkerhetssele. Systemets utforming og vekt har svært positive følger, både for transport og monteringstid, sammenlignet med stillas. Torbjørn Sortland anslår at deres kunder bruker opptil 85% mindre tid på å gjennomføre prosjekter. Systemets modulære form og lave vekt gjør at det kan fraktes både manuelt og ved bruk av varebil. Man ser med andre ord både økonomiske og klimarelaterte gevinster ved bruk av systemet.

Lejla Halilagic, daglig leder i OfficeMatcher

Office Matcher – finner de beste lokalene for bedriften

OfficeMatcher hjelper bedrifter med å velge riktige lokaler basert på digitale analyser av kundens faktiske behov. Det er en rekke faktorer som påvirker valg av kontor. Blant annet lokasjon, byggets miljøprofil, utforming, lysforhold og tilleggs tilbud. Et kontor kan ses på som et strategisk virkemiddel for at bedrifter skal kunne nå målene sine, og det vil OfficeMatcher hjelpe leietakere med å identifisere og realisere.
Lejla Halilagic og OfficeMatcher hjelper kunden å finne de riktige lokalene gjennom detaljert kartlegging av tilgjengelige coworking spaces og fleksible kontorløsninger, som matcher kundens registrerte behov. Tjenesten kan benyttes både for kort og langtidsleie og er tiltenkt små og mellomstore bedrifter. Ikke bare sørger OfficeMatcher for at kundens kontorbehov dekkes, men den sørger også for større utnyttelsesgrad av ledig kontorarealer hos selskaper som er registrert hos tjenesten.

Romly

Romly – kartlegging og vedlikehold av romlige bygningsdata

Romly etablerer en grunnmur for teknologi som muliggjør bærekraftig forvaltning av alle bygg og eiendommer. Kartleggingen gjennomføres ved å digitalisere eksisterende bygg ved hjelp av 3D-scanning. Romly sikrer kunden et avstemt datasett som faser ut behovet for å gjennomføre nye målinger og befaringer før hver leveranse. Eieren slipper å betale for at den samme informasjonen produseres igjen og igjen, samtidig som det gir mulighet for optimalisering og analyse, basert på gode datasett.

Nikolai Philip Pyke (CEO) og Helge Vangen (CMO) i HAYK

Hayk – tilrettelagt bildelingstjeneste med elbiler

God mobilitet og nok plass til parkering er en utfordring i mange bolig- og næringsbygg. Hayk er et bildelingsselskap som bruker innsikt om byfolks mobilitetsvaner for å utvikle en bildelingstjeneste som utnytter hver enkelt elbil mer effektivt. Samtidig får brukeren en mer skreddersydd tjeneste. Tjenesten skal matche mobilitetsbehovet i forskjellige kundesegmenter for å oppnå en høyere utnyttelsesgrad per bil, slik at vi stor grad kan redusere bilparken og de lokale utslippene.
Hayk samarbeider med eiendomsbransjer for å løse deres mobilitets- og parkeringsutfordringer. Tjenesten vil håndtere mobiliteten uten risiko eller administrasjon for bedrifter og eiendomsbransjen.

Kaja Skovrup, CFO Arkivet.co

Arkivet.co – plattform for kjøp av interiørtjenester

Arkivet.co digitaliserer og forenkler måten en kjøper interiørarkitekt- og interiørdesigntjenester, for å åpne markedet og gjøre det mer tilgjengelig for flere. Målet er at kunder som skal pusse opp – uansett hvor de bor eller størrelse på budsjett – skal kunne få hjelp over plattformen deres. Tjenesten tilbyr smarte kunde- og behovskartlegginger som kunder kan gjøre selv. De kan også laste opp plantegninger og legge inn ønsker, og raskt få tilgang til forslag. Arkivet.co tilbyr i dag individuelt tilpassede løsninger for eiere av private hjem og vil i løpet av 2020 gjøre sine tjenester tilgjengelige for bedriftsmarkedet.

Nikolai Tornøe Narvestad, Intrava

Intrava – plattform for dataanalyse som forenkler rapporteringen

Rapporteringsprosesser i eiendomsbransjen er fortsatt svært manuelle, og de aller fleste eksporterer data fra flere forskjellige databaser og manuelt konsoliderer informasjonen i Excel når de skal lage rapporter. Disse manuelle prosessene tar ekstremt mye tid, versjonskontroll er utfordrende, og det er svært utsatt for menneskelige feil. Intrava fjerner disse manuelle prosessene og tillater sluttbruker å utforske dataen sin på en rask og visuell måte.
Intrava er en dataanalyseplattform som kan koble seg til alle interne og eksterne databaser en eiendomsbedrift bruker og automatisere uttrekk, konsolidering, rensing, organisering og visualisering av data. Med Intrava kan ansatte enkelt få tilgang til den informasjonen de trenger og få det presentert automatisk i den konteksten de ønsker.

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen