Bildetekst:
BYUTVIKLING: Når flyplassen i Bodø flyttes, forventer kommunen 10.000 nye arbeidsplasser i den nye bydel de neste 30 årene. Ill.: Bodø kommune

Ny by = 10.000 nye arbeidsplasser

De neste 30 årene vil byen kommunen tilrettelegge for ha 10.000 nye arbeidsplasser. Det er nesten dobbelt så stor vekst som i de senere årene.

Flytting av den sivile flyplassen og nedlegging av kampflybasen i Bodø frigjøre 2.900 mål eiendom til byutvikling. Dette arealet skal fylles med blant annet næringer, og kommunens mål er å tilrettelegge for 10.000 nye arbeidsplasser innen 2050, melder kommunen.

LES OGSÅ: Solgte leiligheter for 200 mill på ett døgn

– Tilvekst av jobber til Bodø har de siste årene ligget på rundt 200 arbeidsplasser årlig, men nå ønsker kommunen å øke antallet betraktelig i årene som kommer, sier prosjektleder for Invest in Bodø, Karoline Nilssen.

For å få hjelp til å se hvilke arbeidsplasser som kan komme i den nye byen, sendte kommunen ut en oppdragskonkurranse på en verdiskapningsstudie. Studien skal hjelpe med å se mulighetene som ligger i byen.

LES OGSÅ: Nord-Norges største prosjekt

– Vi har behov for anbefalte strategier, basert på ny kunnskap, om hvordan vi kan arbeide for å øke antall nyetableringer og nye næringer. Av fire sterke tilbydere gikk Menon Economics til topps i konkurransen. De skal gi oss konkrete forslag til hvordan netto tilvekst av arbeidsplasser skal øke betydelig i årene fremover. De skal også lage et kunnskapsgrunnlag for forskning, utvikling, innovasjon og næringsutviklingsplanlegging for den nye byen, påpeker prosjektsjef for Ny by – ny flyplass, Irene Skiri.

Studien skal også gi svar på hvordan ny lufthavn og frigjøring av arealer kan bidra til økt etablering av nye aktører.

LES OGSÅ: Traff innertier med store leiligheter

– Det handler om hvilke arbeidsplasser vi skal jobbe for å legge til rette for. For å få nyetableringer skal vi stimulere til forskning, utvikling og innovasjon i lokalt- og regionalt næringsliv. Vi skal tiltrekke oss lokale miljøer og samarbeidspartnere både fra regionen, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil være en viktig del av by- og næringsutviklingen fremover, sier Karoline Nilssen.

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen