Skatte- og avgiftsdagen 2018 – Oslo 18. oktober 2018 PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 – Oslo

Skattereglene endres stadig, påvirket av internasjonale trender (BEPS), norsk politisk ledelse, digitalisering og delingsøkonomi. Dette påvirker også eiendomsbransjens rammevilkår. Det er ventet at det i Statsbudsjettet som legges frem 8. oktober 2018 vil bli foreslått regler for rentebegrensning av eksterne renter, og at det vil bli foreslått å lovfeste en gjennomskjæringsregel. 
  Vi gir deg en gjennomgang på siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden. Nytt av året er en utvidelse av programmet til også å gjelde endringer i personvernreglene som følge av GDPR, samt et innlegg som tar for seg ny standard for regnskapsføring av leiekontrakter med IFRS 16.

Pris: kr. 3950,- eks. mva
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

Program

Speakers

Lars Aasen
Senior skatterådgiver / Partner, Advokatfirmaet PWC
Lars Aasen
Senior skatterådgiver / Partner, Advokatfirmaet PWC
Lars H. Aasen er skatterådgiver og partner i Advokatfirmaet PwC. Han har over 10 års erfaring fra selskapsbeskatning ved Oslo Ligningskontor, og har vært i PwC siden 2002, partner siden 2006. Lars er ansvarlig for PwC sin skattebistand til fast eiendom, og har de siste årene bistått ved en rekke større eiendomstransaksjoner, særlig ved oppkjøp fra utenlandske investorer, men har også en stor portefølje av norske selskap han bistår, gjerne i samarbeid med våre revisorer.
Ida Solberg Henning
Advokat, Advokatfirmaet PwC
Ida Solberg Henning
Advokat, Advokatfirmaet PwC
Ida er advokat i Advokatfirmaet PwC hvor hun arbeider med personvern og arbeidsrett, herunder trygd og pensjon. Hun har tidligere hatt en dommerfunksjon i Trygderetten, og har også erfaring fra Kriminalomsorgen. Ida bistår løpende klienter med problemstillinger knyttet til personvern. Den siste tiden har hun i omfattende grad bistått både norske og internasjonale klienter med å kartlegge hvilke tiltak de må iverksette for å overholde nytt personvernregelverk. Hun er også en viktig ressurs for å ivareta PwCs rolle som personvernombud for flere store aktører.
Trond Ingebrigtsen
Partner | Leder, Advokatfirmaet PWC
Trond Ingebrigtsen
Partner | Leder, Advokatfirmaet PWC
Trond er advokat og har siden 1997 jobbet med avgiftsrelaterte spørsmål i advokatfirmaet PwC. Trond har også flere års erfaring med merverdiavgift fra skattekontor og Skattedirektoratet. Trond har bred erfaring fra de fleste områder innen MVA. Han har særskilt kompetanse innenfor fast eiendom og MVA samt internasjonal VAT, herunder logistikk og distribusjonsløsninger over landegrensene.
Elin Young
Leder for Deals Eiendom, PwC, Deals
Elin Young
Leder for Deals Eiendom, PwC, Deals
Elin er Director i PwC Deals (transaction services). Hun har over ti års erfaring med finansiell due diligence og annen transaksjonsrelatert rådgivning for private equity fond og industrielle aktører. Elin har utstrakt erfaring fra eiendomstransaksjoner, inkludert arbeid for nasjonale og internasjonale institusjonelle investorer. Gjennom arbeidet med finansiell due diligence bistår hun finansielle og industrielle kjøpere og selgere av selskap og konsern, samt ved børsintroduksjoner.
Alle speakers

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen