Skatte- og avgiftsdagen 2018 – Bergen 25. oktober 2018 PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 – Bergen

Skattereglene endres stadig, påvirket av internasjonale trender (BEPS), norsk politisk ledelse, digitalisering og delingsøkonomi. Dette påvirker også eiendomsbransjens rammevilkår. Det er ventet at det i Statsbudsjettet som legges frem 8. oktober 2018 vil bli foreslått regler for rentebegrensning av eksterne renter, og at det vil bli foreslått å lovfeste en gjennomskjæringsregel. 

Vi gir deg en gjennomgang på siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden. Nytt av året er en utvidelse av programmet til også å gjelde endringer i personvernreglene som følge av GDPR, samt et innlegg som tar for seg ny standard for regnskapsføring av leiekontrakter med IFRS 16.

Pris: kr. 3950,- eks. mva
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

Program

Speakers

Sturle Døsen
Partner, Advokatfirmaet PwC
Sturle Døsen
Partner, Advokatfirmaet PwC
Sturle er partner ved PwC sitt kontor i Bergen og arbeider primært innenfor transaksjonsstøtte og rådgivning til større norske foretak innenfor ulike segmenter. Sturle har levert tjenester innenfor verdsettelse, due diligence, børsnoteringer, forhandlinger, fusjoner og fisjoner, oppkjøpsanalyser, lønnsomhetsanalyser og ulike former for business case. Sturle er også ansvarlig revisor for flere børsnoterte foretak og har således god innsikt i børsregler i forhold til NUES og corporate governance. Sturle har også vært gjesteforeleser i verdsettelse på NHH samt sensor for masterstudentene på NHH.
Morten Fotland
Advokat, Advokatfirmaet PwC
Morten Fotland
Advokat, Advokatfirmaet PwC
Morten Fotland er advokat i Advokatfirmaet PwC i Bergen, med ansvar for merverdiavgift. Han bistår klienter innenfor de fleste bransjer, herunder private og offentlige aktører innenfor næringseiendom og utbyggingsprosjekter. Bistanden omfatter rådgivning knyttet til MVA, samt strukturering av selskaps- og eiendomstransaksjoner nasjonalt og internasjonalt. Fra 2012 har han vært engasjert som foreleser og sensor på masterstudiet for revisjon og regnskap (MRR) på NHH.
Marleen Tengs Johansen
Advokat/Manager, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Marleen Tengs Johansen
Advokat/Manager, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Johansen har arbeidet som advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS siden oktober 2017 og arbeider hovedsakelig med selskapsrett, skatterett, eiendomsrett og personvern. Johansen har siden desember 2017 arbeidet 100 % med GDPR og har god erfaring med å bistå klienter med implementering av GDPR, samt løse personvernrettslige problemstillinger. 
 
Stian Roska Revheim
Advokat | Partner, Advokatfirmaet PwC
Stian Roska Revheim
Advokat | Partner, Advokatfirmaet PwC
Stian Roska Revheim er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC i Bergen, med ansvar for bransjegruppen fast eiendom og fagansvar for skatt og selskapsrett. Stian bistår nasjonale og internasjonale eiendomsaktører innen de fleste områder for skatt og selskapsrett, herunder transaksjoner, restruktureringer, samt alminnelig skatterådgivning. Stian har i tillegg eiendomsmeglerforsikring og håndterer oppgjør knyttet til eiendomstransaksjoner, herunder salg av eiendomsselskaper.
Alle speakers

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen