Eiendomsutviklingsdagene 2019 29. - 30. august 2019 Farris Bad

Eiendomsutviklingsdagene 2019

Eiendomsutviklingsdagene 2019

Hva skal til for å utvikle moderne, fremtidsrettede byer med unik identitet? En rekke norske og internasjonale fageksperter vil underEiendomsutviklingsdagene 2019 dele kunnskap og erfaringer om morgendagens bykonsept. Dette blir en tverrfaglig arena om trender, konsepter og verdiskapning for fremtiden. Hjertelig velkommen til Farris Bad i Larvik 29.-30. august!

Den moderne byen
Folks livsstil, ønsker og forventninger til et godt byliv er i endring. Hvordan utvikle arbeidsplasser, boliger, hoteller, servicetjenester og konsepter som passer inn i en ny tid? Flere norske byer har gjort spennende tiltak for å bli mer attraktive, åpne og trygge. Hvor går veien videre? 

Livskraftige byrom 
Skal vi skape attraktive byrom med moderne tjenester, underholdning og servering, må vi skifte fokus fra bygg til mennesker. Byer handler først og fremst om mennesker – hvor vi går og hvor vi møtes – og for menneskene er offentlige, livskraftige byrom det aller viktigste. 

Norge på kartet!
Norge er kjent for å være et av de mest avanserte landene med sine teknologiske fremskritt, moderne arkitektur og offentlige struktur. Hvordan kan norske byer bli blant de mest attraktive i verden? Hvordan bygger vi brandsom begeistrer både innbyggere og turister?


Pris: 12 900  (eks. mva)
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig innen den 15. aug.

Program

Speakers

Stig L. Bech
Styreleder, Advokatfirmaet Wiersholm AS
Stig L. Bech
Styreleder, Advokatfirmaet Wiersholm AS
Stig L. Bech har over flere tiår vært en ledende advokat innenfor området fast eiendoms rettsforhold. Bech har i hovedsak jobbet med transaksjoner, eiendomsutvikling, myndighetskontakt, finansiering og restrukturering i eiendomsforetak. Bech har i perioden som advokat vært rangert på øverste nivå i alle advokatkåringer, og har vært en førende deltaker i utarbeidelse av de ledende bransjestandarder på området (salgskontrakter, mandatavtaler, leieavtaler etc).
Bech har utgitt flere artikler om fast eiendoms rettsforhold, skrevet kommentarutgave til tidligere lov om eiendomsmegling og undervist i ulike bransjefora (Senter for Eiendomsfag, Juristenes Utdanningssenter, Estate Media, Finansavisen Eiendom).
Dag Henden Torsteinsen
Partner og advokat, Grette
Dag Henden Torsteinsen
Partner og advokat, Grette
Dag Henden Torsteinsen har særlig kompetanse innen utvikling og transaksjoner for næringseiendom. Torsteinsen er medlem av redaksjonsrådet i fagtidsskriftet Tidsskrift for eiendomsrett, og er en etterspurt foreleser for eiendomsbransjen og næringsmeglere.
Alle speakers

Bilder fra konferansen

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen