Business Arena 2024 30. mai 2024 The HUB

Business Arena 2024

BUSINESS ARENA samler by og land, privat og offentlig under ett tak!

Dialog på tvers av private selskaper og offentlig sektor er helt avgjørende for at vi skal få til bedre by -og samfunnsutvikling. God dialog skaper vi når vi møtes!
Kommuner som er opptatt av vekst vil vise fram relevante caser, og eiendomsutviklere får oversikt over investeringsmuligheter i hele landet.
BUSINESS ARENA byr på kunnskap gjennom innlegg, paneldiskusjoner og debatter.
I samarbeid med Bane NOR Eiendom vil også årets Knutepunktkonferanse være en del av Business Arena.

/HEI, KOMMUNE!
Utstillingsvindu for fremoverlente kommuner
Vi gir seks utvalgte kommuner muligheten til å vise utviklere og investorer at landet vårt er fullt av spennende initiativer langt utenfor Oslogryta.
Det vil bli intervjuer og Q & A i Business Arena loungen, samtidig med at deltakerne kan nyte frokost og kaffe.

 /KNUTEPUNKTKONFERANSEN i samarbeid med Bane NOR Eiendom
Vi tror på fortetting i knutepunkt og utvikling på tomter som allerede er asfaltert, gruslagt eller bygget er en del av løsningen hvis vi skal ha en klode hvor vi og de neste generasjonene etter oss kan leve godt. Og ikke minst hvis vi skal nå målene i Parisavtalen. Vi snakker om fordelene med fortetting, hvor det er hensiktsmessig å fortette og hvordan, og vi diskuterer andre gode løsninger for god utvikling i byer og tettsteder. Hvordan kan vi for eksempel legge til rette for gode byrom som ivaretar arts- og biomangfoldet i sentrum og på knutepunkt?

/OPPVARMING TIL ARENDALSUKA: Hva har skatt og sikkerhetspolitikk med eiendomsbransjen å gjøre? 
Formueskatten har utflyttet X-antall mrd, og gjør det norske eiendomsmarkedet mer interessant for utenlandske investorer. 
Kommer en ny borgerlig regjering egentlig til å gjøre noe med skattenivået? 
Relasjonen til Russland etter Ukraina krigen; Vet vi egentlig hva som eies av Russiske interessenter i Norge? Hva gjør norske myndigheter med det? 

Program

Speakers

Lars Gillund
Daglig leder, Klosser Innovasjon
Lars Gillund
Daglig leder, Klosser Innovasjon
Lars Gillund leder Klosser Innovasjons Kongsvingerkontor. Klosser er et av Norges største innovasjonsskaper, og har som hovedformål å støtte vekstbedrifter i Innlandet i deres innovasjonsarbeid. I Klosser jobber Gillund med regional utvikling, tilrettelegging for FoU-prosjekter og ledelse av større prosjekter. Gillund har de siste årene vært svært delaktig i etablering av nytt nasjonalt forskningssenter innen bærekraft og digitalisering i Kongsvinger og jobber med etableringen av Innlandet Science Park i Kongsvinger. Han har tidligere jobbet som strategi- og kommunikasjonssjef i Kongsvinger kommune.
 
Tone Tellevik Dahl
Administrerende Direktør, Norsk Eiendom
Tone Tellevik Dahl
Administrerende Direktør, Norsk Eiendom
Tone Tellevik Dahl har toppledererfaring fra politikk og akademia, og er nå administrerende direktør for bransjeforeningen Norsk Eiendom. Hun var blant annet nestleder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre, og byråd for eldre, helse og arbeid, og for oppvekst og kunnskap. Med en bred politisk erfaring gir Tellevik Dahl bransjen en klar og tydelig stemme.
 
Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgiving, Advansia
Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgiving, Advansia
Jack har mange års erfaring fra Politiet i Oslo, både som leder og i operativ tjeneste. I tillegg har han lang erfaring som sikkerhetssjef i næringslivet, og har vært ansatt i Politiets Sikkerhetstjeneste og Utenriksdepartementet. I tiden som politioverbetjent i PST, jobbet han som sikkerhetsrådgiver, og har vært med på en rekke sikringsrisikoanalyser for kritisk infrastruktur. Jack var også veileder og foredragsholder for masterprogrammet sikkerhet på Bergen Arkitektskole.
Ola Borten Moe
Stortingsrepresentant, Senterpartiet
Ola Borten Moe
Stortingsrepresentant, Senterpartiet
Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag). Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen.
Tidligere olje- og energiminister fra 2011 til 2013, og forsknings- og høyere utdanningsminister fra 2021 til 2023.
Alle speakers

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen