Boligprosjekt 5. desember 2019 Clarion Hotel The Hub

Boligprosjekt

Boligprosjekt
- Et seminar om jus, plan og regulering

Seminaret BOLIGPROSJEKT vil se nærmere på regelverk, plan- og utbyggingsprosesser og prinsipper for å skape gode og lønnsomme prosjekter. 
Vi vil diskutere sammenhengen mellom visjoner, politikk og virkelighet, og se på hvordan kommune og private aktører må spille på lag for å oppnå gode resultater. Du vil få innblikk i hvordan du kan effektivisere tidkrevende og uforutsigbare prosesser til beste for alle parter.
 
Boligbygging er en kompleks oppgave, der politiske føringer, regler og krav må tas hensyn til. Prosessen fra idé til ferdig bolig er ofte ressurs- og tidkrevende, samt lite forutsigbar. Derfor er det viktig å ha god kjennskap til regelverk, prosesser og løsninger, som sikrer god gjennomføring fra tidlig planlegging til ferdig bygg.

Seminaret er tilrettelagt for boligutbyggere, utviklere, arkitekter, jurister, rådgivere, offentlige myndigheter og alle boligaktører som er involvert og interessert i utvikling av fremtidsrettede og fleksible boligprosjekter av høy kvalitet.

Program

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen