Jon-Erik Lunøe og Connie Nyhaven ønsker velkommen til Knutepunktkonferansen.

Knutepunktkonferansen arrangeres for tiende år, og blir i år en del av Business Arena. Sammen skal vi diskutere sosial og miljømessig bærekraft – og effekter av fortetting ved knutepunkt, samarbeid med kommunene, medvirkningsprosesser og hvordan vi sammen kan skape gode byrom.

Tema for konferansen er bærekraftig utvikling med søkelys på både sosiale og miljømessige effekter.
– Skal vi til Paris, må vi fortette i knutepunktene, mener vår administrerende direktør Jon-Erik Lunøe. Vi skal se på hvordan utviklingen av sentrumsområder kan bidra til å nå nullvekstmålet i Parisavtalen og vil avsløre funn fra egen forskning på miljøgevinster av fortetting ved knutepunkter.

Like viktig som klimatiltak er hvordan vi tilrettelegger for folkene som skal bruke områdene vi utvikler. Tilrettelegger vi for et godt liv mellom husene i dette kalde landet? Vi bygger for folk, men i hvilken grad klarer vi å skape trivsel, mangfold og inkludering? Er fortetting og godt bomiljø forenelig? Vi skal diskutere sosial bærekraft, medvirkningsprosesser og hvordan vi sammen kan skape gode byrom.

Kommunene spiller en sentral rolle i arbeidet med by- og stedsutviklingen. Godt samarbeid med kommunene, tuftet på god dialog og gjensidig tillit, er viktig for å lykkes med å utvikle gode steder med gode byrom. Vi skal diskutere hva som skal til for å få et godt samarbeid om byutvikling mellom utbygger og kommunene.

Påmelding til konferansen her 

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen