screen-shot-2019-12-29-at-21-44-26-692x393

Bildetekst:
HELHETLIG ANLEGG: Et hovedfokus i prosjektet har vært å få ishall og flerbrukshall til å fremstå som et helhetlig anlegg. Ill: Dyrvik Arkitekter

Skal bygge flerbrukshall på Majorstuen

Flerbrukshallen skal primært fungere som gymsal for Majorstuen skole, og omfatter totalt 1 980 kvadratmeter.

På vegne av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har Dyrvik Arkitekter søkt om rammetillatelse for Middelthuns gate 26. Bakgrunnen er at KID vinteren 2019 fikk i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for Majorstuen flerbrukshall, som tidligere hadde blitt trukket ut av forprosjektet Frogner ishall (nå Sonja Henie ishall). Flerbrukshallen kommer som en bestilling fra Utdanningsetaten.

Flerbrukshallen skal primært fungere som gymsal for Majorstuen skole, og omfatter totalt 1 980 kvadratmeter.

– Et hovedfokus i prosjektet har vært å få ishall og flerbrukshall til å fremstå som et helhetlig anlegg, som er godt integrert i landskapet om med god sambruk av de to anleggenes arealer, skriver arkitektselskapet til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Les også: Mener NRK vil spare stort på å flytte til Lillestrøm

I dag er tomten hovedsakelig en grønn gresskledd voll mot Frogner stadion. Bevaring av vollen som viktig landskapselement, har vært avgjørende for utforming og plassering av flerbrukshallen.

– I tråd med Byantikvarens ønsker om minst mulig endring av landskap er derfor flerbrukshallen plassert under bakken, slik at vollen kan tilbakeføres til sin opprinnelige form, skriver Dyrvik Arkitekter.

Atkomst til flerbrukshallen skjer via ishallens foaje og gjennom en ny underjordisk forbindelse.

Det etableres en forbindelse mellom kjeller i ishallen og tribunenivå i flerbrukshallen, slik at det blir muligheter for sambruk av en rekke arealer og det oppnås større fleksibilitet i bruken av anleggene.

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen