Hvordan skape bærekraftige byer og gode byrom?

– Skal vi til Paris, må vi fortette i knutepunktene, mener Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom. Lunøe ser på hvordan vi kan utvikle sentrumsområdene for å bidra til å nå nullvekstmålet i Parisavtalen. Funn fra egen forskning blir presentert for å synliggjøre miljøgevinstene ved fortetting og knutepunktutvikling.

Fortetting og høyhus er kontroversielt, men nødvendig, og et steg i riktig retning for å oppnå en bærekraftig utvikling, ifølge Lunøe. Barcode i seg selv har spart Oslo for 22 000 bilturer til og fra Bjørvika hver eneste dag, som tilsvarer en miljøbelastning på 15 tonn CO2-utslipp. For ikke å snakke om lokaliseringseffektene når folk bor og jobber tettere! En indirekte effekt er økt folkehelse gjennom mer fysisk aktivitet.

Like viktig som at flere kan bo nært en togstasjon, er det å bevare grønne lunger og de gode møteplassene for folk. Vi skal bevare, skape og utvikle gode områder på allerede bebygd grunn. Da sparer vi den ubrukte naturen og bevarer dyreliv og artsmangfold. Men er fortetting og gode byrom forenlig? Bygger vi for folk flest, og klarer vi å inkludere mangfoldet?

Knutepunktkonferansen arrangeres for tiende år, og blir i år en del av Business Arena. Sammen skal vi diskutere sosial og miljømessig bærekraft – og effekter av fortetting ved knutepunkt, samarbeid med kommunene, medvirkningsprosesser og hvordan vi sammen kan skape gode byrom.

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen