Bildetekst:
PRESISERER: Skatteetaten.

– Fristen for å inngå justeringsavtale er uendret

Det er ikke nødvendig å inngå justeringsavtale innen utløpet av året for eiendom som overdras i november/desember.

I en tidligere artikkel publisert på Estate Nyheter ble det av Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen stilt spørsmål om fristen for å inngå justeringsavtale var innskrenket som følge uttalelser i en tingrettsdom som ble avsagt tidligere i år. Dette har skapt stor usikkerhet blant næringsdrivende.

LES OGSÅ: Skjerpet tidsfrist for inngåelse av justeringsavtaler

For å få en avklaring har BDO Advokater rettet en henvendelse til skattekontoret, med spørsmål om fristen for å inngå justeringsavtaler.

Skattekontoret opplyser at deres syn fortsatt er at fristen for å inngå avtale om overføring av justeringsplikt, er utløpet av innleveringsfristen for skattemeldingen for merverdiavgift den termin eiendommen blir overdratt. Det innebærer at det ikke er nødvendig å inngå justeringsavtale innen utløpet av året for eiendom som overdras i november/desember.

Fristen for å inngå justeringsavtalen, er som tidligere, oppgavefristen for 6. termin, som er 10. februar.

Overdragelse av eiendomOverdragelse av fast eiendom, typisk gjennom salg, fisjon eller fusjon, er en såkalt justeringshendelse. Dette medfører at dersom det er gjort ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift utgjør minst kr 100 000 skal resterende justeringsbeløp, i justeringsperioden på ti år, som utgangspunkt tilbakeføres.

Denne tilbakeføringen kan unngås dersom partene inngår en avtale om overføring justeringsforpliktelsen fra overdragende til overtakende selskap. Vilkårene for å inngå en slik avtale er:

– At mottakeren er eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer– At overtaker har samme fradragsrett– At mottaker samtykker i overføringen

LES OGSÅ: MVA-reglene kan skape trøbbel ved overføring av fast eiendom ved omdanning

Frist for å inngå justeringsavtaleDet har vært langvarig praksis på at justeringsavtalen må signeres innen utløpet innleveringsfristen for mva-oppgaven for den termin overdragelsen av eiendommen blir gjennomført. Denne praksisen går helt tilbake til 2009.  Statens anførsel og dommens konklusjon når det gjelder denne fristen er i strid med nevnte praksis. Vi bemerker at dommen er påanket.

Siden det i perioden før nyttår er svært vanlig at det er et stort antall omorganiseringer som gjennomføres, ville en slik endring av praksis være svært uheldig, og kunne skape store økonomisk konsekvenser for næringsdrivende som ikke inngår justeringsavtale innenfor fristen.

Det er derfor betryggende at skattekontoret bekrefter at etatens syn fortsatt er at fristen for å inngå avtale om overføring av justeringsplikt er utløpet av innleverings-fristen for skattemeldingen for merverdiavgift den terminen kapitalvaren blir overdratt.

Etter vår vurdering er det svært uheldig at staten fremsetter argumenter som er i strid med gjeldende forvaltningspraksis. Dette svekker etter vår oppfatning rettssikkerheten for skattyter og skaper unødvendig usikkerhet.

Artikkelforfatteren er advokat i BDO Advokater AS.

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen