Screen-Shot-2023-01-26-at-06.57.24.png

Bildetekst:
NOMINERT: Tre store byutviklingsprosjekter i Oslo er nominert til Cityprisem.

Disse kjemper om Cityprisen 2023

Via, Sommerro og Tullinkvartalet er nominert til Cityprisen 2023, den prestisjefulle prisen som regnes som eiendomsbransjens Oscar.

Det er under den nasjonale Citykonferansen i Oslo den 2 mars i år at bransjeforeningen Norsk Eiendom deler ut den årlige prisen Cityprisen for 26 gang. Prisen skal gå til en eiendomsaktør som har strukket seg litt lengre for sitt nybygg eller rehabiliteringsprosjekt. Vinneren skal bidra til å utvikle bedre bygg, byer og tettsteder.

I år var det ifølge juryen et ekstra sterkt felt i konkurransen. De tre nominerte er Via, Sommerro og Tullinkvartalet.

– Vi har møtt mange dedikerte, ambisiøse og modige utviklere i år og ser at eiendomsbransjen i stor grad har gått fra å være eiendomsutviklere til å være byutviklere til å være samfunnsutviklere. Samfunnsansvaret gjenspeiles blant annet i større variasjon i konsepter, mer åpenhet, deling og dynamikk, sier juryleder for Cityprisen Netten Østberg (Asplan Viak).

Med seg i juryen har hun Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom), Anders Berggren (Malling), Maren Bjerkeng (Aspelin Ramm) og Kristian Ahlmark (Schmidt Hammer Lassen).

– I år har flere av juryens medlemmer vært inhabile i deler av vurderingen av kandidatene, dette har vi håndtert på vanlig måte, ved at ikke alle fikk være til stede i rommet da endelig beslutning ble tatt, forsikrer juryleder Østberg.

VIA, Ruselølkkveien 26 Oslo

VIA.

Storebrand Eiendom og Aspelin Ramm står bak utviklingen av VIA. Juryen skriver om prosjektet:

VIA er storskala byreparasjon, med positive ringvirkninger og «sammenhengskraft» langt utover egen tomt. Det overordnete byplangrepet som har fulgt prosjektet fra første skisse, skaper et nytt byrom og nye forbindelseslinjer gjennom området som er tilgjengelig for alle gjennom hele døgnet.

Prosjektet viser høy kvalitet i alle ledd, med en arkitektur som både er fremtidsrettet og tidløs. Nye modige konsepter er valgt, blant annet revolusjonerende fasadeløsninger. Bygget har på tross av sin størrelse en dimensjonering og komposisjon som gir det en menneskelig skala, og tilpasser seg områdets materialitet, forbindelseslinjer og topografi på en særlig god måte.

Utvikler har tatt stort eierskap til driften, noe som gir merverdi for brukere av bygget. Bygulv, sambruk og kontakt med byen har vært viktig i prosjektutviklingen, og dermed er kontorbygget blitt noe mer enn fantastiske arealer for leietakere, men også et nytt gravitasjonspunkt i bydelen til glede for nabolaget og byen for øvrig.

Sommerro, Sommerrogata 1 Oslo

Sommerro.

Aspelin Ramm og Strawberry Brothers står bak utviklingen av Sommerro. Juryen skriver om prosjektet:

Sommerro er et kompromissløst og generøst prosjekt, som løfter den historiske bygningen fram og inkluderer den på en god måte i nabolaget. Konsept og planløsning er komponert med stor bevissthet om hvordan invitere inn og setter med dette en ny standard for hvordan et hotellbygg kan være, både for gjestene og byens befolkning. Det er også lagt vekt på å samspille med Solli Plass og tilføre nye kvaliteter i uteområdene som ønsker en velkommen. Prosjektet lykkes svært godt med å gjøre det eksklusive tilgjengelig for alle.

Historisk rehabilitering på dette nivået er kostbart, krever genuint engasjement fra utvikler, og høy kompetanse på både historie og håndverk. Prosjektet har gjort et stykke norsk kulturarv, både av arkitektur og integrerte kunstverk, til en attraksjon i seg selv. og samtidig har man tilført nye funksjoner og hatt en kreativ tilnærming til en nyfortolkning av historien.

Eierne bak prosjektet har vist vilje til kvalitet, tar langsiktig eierskap til drift og forener globalt utsyn med lokal forankring.

Tullinkvartalet, Kristian August gate 13-19, Universitetsgt 7 Oslo

Tullinkvartalet.

Entra står bak utviklingen av Tullinkvartalet. Juryen skriver om prosjektet:

Tullinkvartalet har blitt et unikt og spennende område i byen, som tilfører noe nytt og på mange måter u-typisk Oslo. Det fremstår nå som et urbant område, med en ny type byrom, nye forbindelseslinjer, en kombinasjon av ombygg og nybygg, og ikke minst et stort mangfold i funksjoner og målgrupper. Her har man både (gjen)skapt og hentet frem kvaliteter i bakgård og passasjer.

Prosjektet har testet ut og gjennomført høye ambisjoner for bærekraft og enkeltbygg har blitt et forbilde for gjenbruk. Utvikler har involvert bredt og hatt en søkende tilnærming til utforming av prosjektet over lang tid.

Åpningen av kvartalet har blitt en av nøkkelkvalitetene i kvartalet. Lyskunst som virkemiddel, funksjon og attraksjon er et annet spennende særtrekk og en innovasjon der man har strukket seg lenger. Prosjektet fremstår som et kjærkomment alternativ til de siste tyve-årenes tilnærming til byutvikling og fokuserer på variasjon og spenn i innhold.

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen