Cityprisen 2024 – Stortorvet 7


Prosjektet består av en omfattende transformasjon av et helt kvartal med svært kompleks bygningsmasse, og kun 3.500 m² nybygg. Likevel sikrer prosjektet en stor økning i antall arbeidsplasser i sentrum, noe som sikrer god grønn mobilitet til arbeidsplasser.

 

Gjenbruk av fem historiske bygninger fra ulike tidsperioder har blitt koblet sammen med imponerende nøyaktighet og skreddersydde løsninger. Bygningsmassen er i seg selv labyrintisk, men gjennom et tydelig og stramt arkitektonisk grep sikrer man at byggene fremstår som en god helhet.  Særlig atriet og trappen, som binder byggene sammen, bidrar til dette som et nytt og elegant arkitektonisk element. Samtidig bidrar en viss generalisering i utformingen av lokalene til å gjøre bygget mer robust og fleksibel. Det er en gjennomgående høy kvalitet i utførelse og materialbruk, og integrasjonen av historiske kvaliteter, som de historiske trapperommene, er spesielt vellykket.

Bygget oppleves som svært godt av brukerne, som demonstreres ved et yrende liv i alle etasjer. Det er også lagt vekt på å tilgjengeliggjøre takarealene for publikum gjennom etablering av en takterrasse og restaurant.

Prosjektet er et eksempel på «sort belte» i eiendomstransformasjon, utført av et relativt lite eiendomsselskap, som likevel har hatt utholdenhet, mot og muskler til å gjennomføre et komplisert prosjekt med høy kvalitet.

 

Vi gratulerer Schage Eiendom!

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen